Stadgar

Här presenteras förslaget till nya stadgar, och de nuvarande som antogs 1992.

Förslag till nya stadgar 2020

Stadgar 1992.