Infomöte | Östra fiberföreningen

torsdag 19:00, november 27, 2014

För nuvarande och blivande medlemmar.

Torsdagen den 27 nov kl 19.00, Teaterlokalen, Skillingehus.

Vi kommer att informera om

  • Grovprojektering av ledningsdragningen
  • Antalet medlemmar: Hur långt vi har kommit med medlemsrekryteringen i de olika områdena
  • Finansieringen: Hur vi finansierar projektet och finansieringsupplägg av anslutningsavgiften
  • Tidsplanen: När får vi ett snabbt bredband?

Det räcker inte bara med ett fibernät. För att som användare kunna nå ett bra tjänsteutbud på Internet så behöver vi också:

Kommunikationsoperatörer:

Vi har bjudit in IP Only och Zitius som kommer att presentera sitt tjänsteutbud och vilka framtida möjligheter ett fibernät ger användarna.

Du som är medlem hjälp oss genom att ta med din tveksamma granne till mötet.

/Vaggeryds kommuns Östra fiberförening